Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku

Je záujmovým združením prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. Jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu. Kľúčové aktivity Asociácie sú zamerané najmä na vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj lekárenstva a lekárenskej starostlivosti na Slovensku.

Viac informácií o Asociácii

NAŠE PRIORITY

Lekárne by mali byť pre pacientov

Prioritou Asociácie je posilňovanie kvality poskytovania lekárenskej starostlivosti na Slovensku. Cieľom je dbať na odbornosť a rozvíjať komplexné poradenstvo pre zákazníkov v otázkach zdravia, s individuálnym prístupom a s dôrazom na služby s pridanou hodnotu.

Viac informácií

Užitočné informácie

image-contact

Rýchly kontakt

  • Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku
  • IČO: 51 459 329
  • Sídlo: Digital Park II/D, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
  • E-mail: info@apsl.sk